BHV is een grensconflict en symbooldossier: het ergste der problemen.
Carl Devos in De Standaard