Grensconflict

Monday, November 16, 2009Skender
BHV is een grensconflict en symbooldossier: het ergste der problemen.
Carl Devos in De Standaard

Nationalism and democracy

Thursday, August 20, 2009Skender
What, though, do we mean by nationalism? The traditional definition is the desire of a people or a language-group to form an independent and unitary state. Seen like that, is it so very different from what we mean by democracy?
To the democratic radicals of the eighteenth and nineteenth centuries, the two concepts were inseparable.
"The Plan - Twelve months to renew Britain" by Douglas Carswell and Daniel Hannan.

Government spending

Saturday, August 15, 2009Skender
Governments don't tax to get the money they need, governments will always find a need for the money they get.
Ronald Reagan (Hat tip: LVB)

Under EU "protection"

Skender
JOURNALIST AND author Nell McCafferty wants to live “under the protection of the EU” and not “in a country ruled exclusively by this or any other Irish government” [an insanely stupid comment - she has let the cat out of the bag by admitting the real purpose of EU integration]
The connolly column

Krijgsheren in een cultuuroorlog

Skender
Het netwerk dat de ontsnapte gangsters assistentie, dekking en een onderkomen gaf, overlapt voor een flink deel met het islamfundamentalistische terreurnetwerk dat vanuit Brussel opereert. Het gaat om dezelfde personen, en vooral, om dezelfde gevoelsmatige, culturele en religieuze onderstromen die in deze schotelantenne-cultuur gisten, vooral bij de jeugd. Mohammed, Youssef, en de anderen, zijn niet alleen slachtoffers van kansarmoede, maar (vooral) krijgsheren in een cultuuroorlog, zeer bewonderd door hun achterban.
Johan Sanctorum op Visionair België

Farmhands refuse water

Skender
The committee, made up of representatives from Italy's two largest agricultural associations and three biggest trade unions, has issued an order making it obligatory for farm labourers to drink water while working The order, which comes in the middle of a heatwave, will extend throughout the summer into the fast of Ramadan, which this year starts on August 20.
...
Committee President Roberto Cagliari, who also leads the Mantua chapter of agricultural organisation Coldiretti, said the decision had been taken in order to protect workers in the province's tomato and melon fields. ''We made the order because we want to safeguard the health of our workers as much as possible,'' he said. ''The refusal to drink water on the part of various farmhands in melon fields during Ramadan last year created considerable problems''.
...
But a representative of the Mantuan Islamic community, Ben Mansour, said the order was illegal and unnecessary. ''There is no work contract and no legal provision requiring us to drink during Ramadan and if any Muslim worker is fired for this, then we will contest it,'' he said.
Islam in Europe

A European "Cordon sanitaire"?

Friday, July 17, 2009Skender
Accompanied by a militaristic flag-raising ceremony and the strains of Beethoven’s Ode to Joy — the European anthem — the new members of the most Eurosceptic European Parliament gathered in Strasbourg yesterday to begin work.

Hans-Gert Pöttering, the outgoing President of the Parliament, urged MEPs to unite to freeze "anti-Europeans" out of the decision-making process for the next five years.
David Charter on Times Online. Hat tip: Craig (The connolly column)

Ook Vlaanderen lijdt aan de Belgische ziekte

Thursday, July 16, 2009Skender
Het schouwspel dat we na 7 juni in zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel hebben meegemaakt, bewijst dat op zijn minst één Belgische ziekte onuitroeibaar voortwoekert omdat de patiënt niets doet om te genezen. Integendeel, hij doet er alles aan om de ziekte te bestendigen. Haar naam: particratie.
...
Sterker: ook de fractievoorzitters worden aangewezen door de partijleiding. En nog sterker: over de voorzitters van de parlementen wordt, net zoals op federaal vlak, beslist tijdens de regeringsonderhandelingen. Kan men zich dat voorstellen, dat de voorzitter van de assemblee die de regering moet controleren, door de regering zelf wordt aangesteld?
...
Maar neen, de parlementsleden zwijgen en aanvaarden de benoemingen die hun voorzitter uit de hoge hoed heeft getoverd. Niet de bekwaamheid telt, zelfs niet het behaalde aantal stemmen, maar de hondse trouw aan de partijtop, verkeerdelijk loyaliteit genoemd.
Walter Zinzen in De Standaard

Er wordt "nog Vlaams" gesproken

Tuesday, July 14, 2009Skender
Conrad Busken Huet - zelf een Nederlander - schrijft in Het land van Rubens dat er in Leuven 'nog Vlaams' wordt gesproken, maar hij meent dat deze ontwikkelingsstoornis spoedig verholpen zal zijn. Het is dan 1879; en er is blijkbaar weinig veranderd, want ook vandaag de dag nog vindt een Europees bevlogene als Geert Mak het gebruik van het Nederlands in internationale instellingen een verkwisting van energie. Slecht Engels! luidt het adagium.
Benno Barnard op Knack.be

700 hotelovernachtingen per dag

Skender
Voogdijminister Marie Arena (PS) heeft het aantal hotelbedden voor doorgestuurde asielzoekers beperkt tot 700 met uitzondering van de asielzoekers die een positieve uitspraak verkregen bij de rechtbank.
...
"Dat is problematisch want het betekent dat onze eigen mensen aan het eind van de dag weer keuzes moeten maken. "Jullie krijgen een bed en jullie niet". Dat is zeer belastend voor onze mensen", zegt Candaele.
...
Gisterenavond stond de teller van het aantal hotelbedden op 701.
Bron: hln.be

De federale overheid verloor haar legitimiteit

Wednesday, July 1, 2009Skender
Legitimiteit en soevereiniteit komen alleen het bestuursniveau toe dat bij machte is het welzijn en de toekomst van zijn burgers te garanderen. En van Frank Vandenbroucke, ooit federaal minister en nu onderhandelaar over de vorming van de Vlaamse regering, weten we dat de federale overheid niet meer in staat is haar verplichtingen tegenover de Belgische burgers na te komen.
Rik Van Cauwelaert in Knack

Vlaamse hospitalisatieverzekering bestendigt systeemfouten

Skender
De voorgestelde Vlaamse hospitalisatieverzekering verandert structureel niets. De Vlaamse hospitalisatieverzekering zal alleen maar Vlaams geld inzetten om de gevolgen van de afwezigheid van een fundamentele beleidswijziging in België te verzachten. Meteen wordt ook de weerstand tegen die systeemfouten verzwakt.
Jan De Maeseneer in De Standaard

Collaboratie

Wednesday, June 24, 2009Skender
En de eerste bereidwillige collaborateur uit ons vakgebied was vanzelfsprekend Yves Desmet, de commanditaire loftsocialist van De Morgen . Woont zelf in Mechelen, en was altijd opvallend mild voor zijn burgemeester. Voor alle duidelijkheid: dat was niet omdat zijn eigen vrouw lid is van de Mechelse Open VLD en voor die partij in de Hoge Raad voor Justitie zetelt. Dat heeft er niets mee te maken, wie het anders suggereert is te kwader trouw, en voor kwade trouw is geen plaats in Knack.
Koen Meulenaere op knack.be

Geschiedenis politiseren

Saturday, June 13, 2009Skender
for eighteen hundred years the Jerusalem Jewish community was a small minority here. But with the ultimate political status of the town still undecided, it is vital for the Israelis that truth is suppressed, or at least disguised. Jerusalem is meant to be their eternal capital. These monasteries are evidence of a Christian-dominated Jerusalem. So they were hidden.
Hagop Sarkissian: the Armenian Bishop in Jerusalem, quoted by William Dalrymple in "From the Holy Mountain"
Whatever the situation in the early years of the state, he said, current Israeli archaeological methods were thoroughly professional. In his opinion the historical sites of Israel were excavated impartially, without regard to religion. But he was equally adamant about the serious disparity in the presentation of those finds. 'The conservation of Christian remains is systematically less good than the treatment accorded to Jewish remains' he said.
...
'How does this neglect show itself?' I asked.
'Synagogues they look after beautifully,' said Piccirillo. 'They cover them with shelters and stop people standing on the mosaics. But newly excavated churches or monasteries they can quite easily rebury, as they did with those outside the Damascus Gate. They would never dream of doing that to a synagogue, and the religious establishment would never let them. With Christian buildings, if they don't bulldoze them, they leave them just as they find them. In Jordan, every single mosaic I have excavated is now under specially built shelters, even in specially built museums. But there are churches with good mosaics open to the air all over Israel.'
'Does that matter?' I asked.
'It matters very much. If these Christian sites are not guarded they can get attacked.'
...
'But you see,' continued Piccirillo, 'it's not just a matter of protecting from vandals. A mosaic...'He broke off and searched for words: 'A mosaic which is not looked after is like a rosary whose string is cut. Once one or two tesserae have cone, the whole mosaic falls apart. In a short time everything - everything - is lost.'
William Dalrymple talks with archaeologist Michele Piccirillo in "From the Holy Mountain"

De grenzen van voor 1967

Skender
Hij [koning Hoessein van Jordanië] eist de linker Jordaanoever, kortom de West Bank op, eist Jeruzalem op en beroept zich op de Resoluties van de Verenigde Naties... We hebben de Resoluties van de Verenigde Naties al eens geaccepteerd. Namelijk toen ze ons vroegen Jeruzalem te verdelen. Dat was een enorme slag voor ons, maar toch hebben we erin toegestemd. En de gevolgen zijn bekend. Waren wij het soms die het Jordaanse leger aanvielen? Nee, het was het Jordaanse leger dat Jeruzalem binnenviel! De Arabieren zijn werkelijk eigenaardige lui: ze verliezen de oorlog en daarna willen ze eraan verdienen.
...
En hoort u eens: deze Arabieren wilden naar de grenzen van voor 1967 terugkeren. Als deze grenzen juist waren, waarom hebben ze ze dan vernietigd?
Golda Meïr geïnterviewd door Oriana Fallaci in november 1972. (uit "Interview met de geschiedenis")

The EU contributes to the hollowing out of public life

Wednesday, June 10, 2009Skender
Low voter turnout doesn’t come from any problem of presentation; it is the logical conclusion to the EU’s system of behind-the-scenes political manoeuvring that is seen as unsuitable for public engagement and scrutiny. As a result of this, EU officials come across as they really are: bureaucrats rather than political leaders.
...
The manipulative and dishonest style of rule-making confirms people’s cynicism towards conventional politics. Worse still, the insulation of decision-making directly contributes to the hollowing out of public life, which far too many people now see as pointless and irrelevant. In such circumstances, movements that are able to politicise people’s anger and dissatisfaction are able to make significant headway.
How EU bureaucrats are destroying public life (Hat tip: Matthias Storme)

Buying peace

Tuesday, June 2, 2009Skender
Belgium is infested with politicians (it has six parliaments for a country of 10m people). That is because public money is used to buy peace in Belgium, whose Dutch- and French-speaking halves increasingly loathe each other. As a result, endless obscure ministers inhabit a world of obscure public bodies, run by political hacks and serviced by a parasitic class of consultants, lawyers and the like—often members of their families.
The Economist May 28th 2009. Hat tip: John Baeyens

The ancestors of modern political genocide

Sunday, May 31, 2009Skender
Es ist kein Land in Europa, das nicht in irgendeinem Winkel eine oder mehrere Völkerruinen besitzt, Überbleibsel einer früheren Bewohnerschaft, zurückgedrängt und unterjocht von der Nation, welche später Trägerin der geschichtlichen Entwicklung wurde. Diese Reste einer von dem Gang der Geschichte, wie Hegel sagt, unbarmherzig zertretenen Nation, diese Völkerabfälle werden jedesmal und bleiben bis zu ihrer gänzlichen Vertilgung oder Entnationalisierung die fanatischen Träger der Kontrerevolution, wie ihre ganze Existenz überhaupt schon ein Protest gegen eine große geschichtliche Revolution ist.
...
Der nächste Weltkrieg wird nicht nur reaktionäre Klassen und Dynastien, er wird auch ganze reaktionäre Völker vom Erdboden verschwinden machen. Und das ist auch ein Fortschritt.
Friedrich Engels in the newspaper "Neue Rheinische Zeitung", published by Karl Marx on January 13th 1849.
There is no country in Europe which does not have in some corner or other one or several ruined fragments of peoples, the remnant of a former population that was suppressed and held in bondage by the nation which later became the main vehicle of historical development. These relics of a nation mercilessly trampled under foot in the course of history, as Hegel says, these residual fragments of peoples always become fanatical standard-bearers of counter-revolution and remain so until their complete extirpation or loss of their national character, just as their whole existence in general is itself a protest against a great historical revolution.
...
The next world war will result in the disappearance from the face of the earth not only of reactionary classes and dynasties, but also of entire reactionary peoples. And that, too, is a step forward.
Translation by marxists.org
Marx began it, he was the ancestor of modern political genocide, and I don't know that any European thinker of the modern period before Marx and Engels ever publicly advocated racial extermination. I can't find anything earlier, so I presume it starts with them.
Historian George Watson in "The Soviet Story" (watch it here). Hat tip: Vincent De Roeck

Anti-emancipatorische politieke ideologie

Skender
De gedachte dat de islam democratisch inpasbaar zou zijn, vloeit voort uit het misverstand dat het hier een godsdienst betreft. Maar de islam, gesticht door een liefhebber van bruut geweld, is een anti-emancipatorische politieke ideologie, met genoeg metafysisch verguldsel om de ongeletterden te verblinden.
...
Een chanterende omstandigheid is dat extreem-rechts zich tegen de islam kant (en dus de juiste analyse aan de verkeerde motivatie paart). Links zwijgt. En als links niet zwijgt, wordt het voor rechts uitgemaakt. Non sequitur - maar het is de prijs die je betaalt voor het bestrijden van een inhumane ideologie, die de Hebreeër haat, de vrouw instrumentaliseert en de dood in de armen valt.
Benno Barnard op knack.be

Laten we België afschaffen

Monday, May 25, 2009Skender
Maar eenheid en solidariteit vormen niet de voedingsbodem van de democratie. Ze zijn haar vruchten. Er is geen Belgische solidariteit omdat er, in modern opzicht, geen Belgische democratie is; er zijn machten en machtscentra. Daarom zou noch het separatisme noch het unionisme, maar abolitionisme in het hart van de discussie moeten staan: het aloude Belgische centralisme afschaffen.
...
Komaan, democraten aller gezindten, laten we dit België toch gewoon afschaffen. Het staat tussen ons en onze werkelijkheid. België is een verslaving geworden. En slaven willen wij zijn van niets, toch? Ook niet van een - 'pure' idee...
Peter De Graeve in Knack

The destruction of Hassana

Friday, May 22, 2009Skender
We all left on the last day, all two hundred of us: thirty-two families in all. My family was the last. I was the priest: I had to make sure they all left safely.
They came in the evening: five Land-Rovers packed with troops. They did not apologise or give compensation: they simply burned the empty houses and destroyed the gardens.
A Suriani priest relates the story of the destruction of the Hassana village by Turkish soldiers in November 1993. Quoted from "From the Holy Mountain" by William Dalrymple
The villagers, 31 families comprising 199 persons in all, were offered neither alternative places for settlement nor compensation by the authorities.
Amnesty International: "Turkey: threat of forced eviction and destruction of Christian village: Hassana village"
I can smell the stench of ashes in the narrow streets and in the scorched gardens at the edge of the village. Rats zigzag on the terrace of the Turkish karakol; the small school next to it looks like a hollow carcass. I climb over heaped up rubble to what is left of the Mart Shmuni church in Upper Hassana. Swarms of flies are buzzing in the empty church.
Flemish journalist August Thiry about one of his visits to the ruins of Hassana

It's a bad treaty, but we signed it anyway

Wednesday, May 20, 2009Skender
This treaty is bad and we know it. We supported the treaty among other things because we were a party in government and because we signed it and because we agreed on a compromise at the level of the European Council.
Former Czech prime minister Mirek Topolanek on the Lisbon Treaty

Het einde van de nationale grondwetten

Monday, May 18, 2009Skender
Is het een gebod van de democratie, een partij zoals de NPD te verbieden, of is het verbieden van een partij die haar doelstellingen geweldloos nastreeft een inbreuk tegen het democratieprincipe? Vormt verbruikend embryo-onderzoek een inbreuk op de menselijke waardigheid of is het net te rechtvaardigen met de waardigheid van de zieken die gered kunnen worden met de op basis van dit onderzoek ontwikkelde medicatie? Zulke vragen worden in verschillende Europese landen verschillend beantwoord. Met het verdrag van Lissabon wordt het definitieve oordeel over deze vragen niet langer door de nationale grondwettelijke rechtsinstanties geveld, maar door het Europees Hof van Justitie.
De Duitse grondwetspecialist Dietrich Murswiek in de Süddeutsche Zeitung van 17 april 2009, vertaald door Geert Van Hout.

Belgische democratie

Skender
Met de ene hand probeert de overheid de grootste separatistische partij financieel te nekken. Met de andere hand financiert diezelfde overheid een antiseparatistische politieke manifestatie vlak voor de verkiezingen. Partijen en kandidaten worden tijdens de campagne stevig gekortwiekt door de overheid. Ze moeten zich houden aan draconische uitgavenbeperkingen. Dat gaat zelfs zo ver dat gewone kandidaten nauwelijks nog een campagne kunnen voeren die naam waardig. Maar diezelfde overheid mag zelf blijkbaar onbeperkt electorale manifestaties financieren. Dit is toch echt wel de wereld op zijn kop.

Een land waar zulke dubieuze praktijken mogelijk zijn en worden geduld kan men bezwaarlijk een normale democratie noemen. Maar wie maakt zich daar nu nog illusies over?
Bart Maddens in De Standaard van 12 mei 2009

No more bathing

Friday, May 8, 2009Skender
He who has bathed in Christ does not need a second bath
St Jerome denouncing the pagan practice of taking baths in an early Byzantine manuscript, quoted by William Dalrymple in his book "From the holy mountain"

Een angstaanjagend privilege

Skender
Welk ander beroep stelt je in staat de geschiedenis te schrijven op hetzelfde moment dat ze ontstaat en er ook rechtstreeks getuige van te zijn? De journalistiek is een buitengewoon, een angstaanjagend privilege.
Oriana Fallaci in de inleiding tot haar boek "Interview met de geschiedenis"

Het enige geluk

Skender
Wat een moeite kost het niet jaar in jaar uit voort te ploeteren op aarde, en tegelijkertijd is dat het enige geluk.
p. 568 "Waar we ooit liepen" door Kjell Westö

Hope hurts

Skender
Hope hurts. It grows on you like a forest. When sequences of events lead you to tweeze it out, you find that it has tangled up with your very own reasons for being. As you pull out hope, batches of your rooted emotions come tumbling down..

Hopelessness is safe. Hope is lethal.
Aysha Alkusayer over discriminatie in Saoedi-Arabië en de hoop op verandering.

In vuur en vlam

Skender
Je staat maar één keer in vuur en vlam, daarna moet je je behelpen met de weerspiegeling.
Henning tegen Lucie op p. 566 in "Waar we ooit liepen" door Kjell Westö.