A European "Cordon sanitaire"?

Friday, July 17, 2009Skender
Accompanied by a militaristic flag-raising ceremony and the strains of Beethoven’s Ode to Joy — the European anthem — the new members of the most Eurosceptic European Parliament gathered in Strasbourg yesterday to begin work.

Hans-Gert Pöttering, the outgoing President of the Parliament, urged MEPs to unite to freeze "anti-Europeans" out of the decision-making process for the next five years.
David Charter on Times Online. Hat tip: Craig (The connolly column)

Ook Vlaanderen lijdt aan de Belgische ziekte

Thursday, July 16, 2009Skender
Het schouwspel dat we na 7 juni in zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel hebben meegemaakt, bewijst dat op zijn minst één Belgische ziekte onuitroeibaar voortwoekert omdat de patiënt niets doet om te genezen. Integendeel, hij doet er alles aan om de ziekte te bestendigen. Haar naam: particratie.
...
Sterker: ook de fractievoorzitters worden aangewezen door de partijleiding. En nog sterker: over de voorzitters van de parlementen wordt, net zoals op federaal vlak, beslist tijdens de regeringsonderhandelingen. Kan men zich dat voorstellen, dat de voorzitter van de assemblee die de regering moet controleren, door de regering zelf wordt aangesteld?
...
Maar neen, de parlementsleden zwijgen en aanvaarden de benoemingen die hun voorzitter uit de hoge hoed heeft getoverd. Niet de bekwaamheid telt, zelfs niet het behaalde aantal stemmen, maar de hondse trouw aan de partijtop, verkeerdelijk loyaliteit genoemd.
Walter Zinzen in De Standaard

Er wordt "nog Vlaams" gesproken

Tuesday, July 14, 2009Skender
Conrad Busken Huet - zelf een Nederlander - schrijft in Het land van Rubens dat er in Leuven 'nog Vlaams' wordt gesproken, maar hij meent dat deze ontwikkelingsstoornis spoedig verholpen zal zijn. Het is dan 1879; en er is blijkbaar weinig veranderd, want ook vandaag de dag nog vindt een Europees bevlogene als Geert Mak het gebruik van het Nederlands in internationale instellingen een verkwisting van energie. Slecht Engels! luidt het adagium.
Benno Barnard op Knack.be

700 hotelovernachtingen per dag

Skender
Voogdijminister Marie Arena (PS) heeft het aantal hotelbedden voor doorgestuurde asielzoekers beperkt tot 700 met uitzondering van de asielzoekers die een positieve uitspraak verkregen bij de rechtbank.
...
"Dat is problematisch want het betekent dat onze eigen mensen aan het eind van de dag weer keuzes moeten maken. "Jullie krijgen een bed en jullie niet". Dat is zeer belastend voor onze mensen", zegt Candaele.
...
Gisterenavond stond de teller van het aantal hotelbedden op 701.
Bron: hln.be

De federale overheid verloor haar legitimiteit

Wednesday, July 1, 2009Skender
Legitimiteit en soevereiniteit komen alleen het bestuursniveau toe dat bij machte is het welzijn en de toekomst van zijn burgers te garanderen. En van Frank Vandenbroucke, ooit federaal minister en nu onderhandelaar over de vorming van de Vlaamse regering, weten we dat de federale overheid niet meer in staat is haar verplichtingen tegenover de Belgische burgers na te komen.
Rik Van Cauwelaert in Knack

Vlaamse hospitalisatieverzekering bestendigt systeemfouten

Skender
De voorgestelde Vlaamse hospitalisatieverzekering verandert structureel niets. De Vlaamse hospitalisatieverzekering zal alleen maar Vlaams geld inzetten om de gevolgen van de afwezigheid van een fundamentele beleidswijziging in België te verzachten. Meteen wordt ook de weerstand tegen die systeemfouten verzwakt.
Jan De Maeseneer in De Standaard