The ancestors of modern political genocide

Sunday, May 31, 2009Skender
Es ist kein Land in Europa, das nicht in irgendeinem Winkel eine oder mehrere Völkerruinen besitzt, Überbleibsel einer früheren Bewohnerschaft, zurückgedrängt und unterjocht von der Nation, welche später Trägerin der geschichtlichen Entwicklung wurde. Diese Reste einer von dem Gang der Geschichte, wie Hegel sagt, unbarmherzig zertretenen Nation, diese Völkerabfälle werden jedesmal und bleiben bis zu ihrer gänzlichen Vertilgung oder Entnationalisierung die fanatischen Träger der Kontrerevolution, wie ihre ganze Existenz überhaupt schon ein Protest gegen eine große geschichtliche Revolution ist.
...
Der nächste Weltkrieg wird nicht nur reaktionäre Klassen und Dynastien, er wird auch ganze reaktionäre Völker vom Erdboden verschwinden machen. Und das ist auch ein Fortschritt.
Friedrich Engels in the newspaper "Neue Rheinische Zeitung", published by Karl Marx on January 13th 1849.
There is no country in Europe which does not have in some corner or other one or several ruined fragments of peoples, the remnant of a former population that was suppressed and held in bondage by the nation which later became the main vehicle of historical development. These relics of a nation mercilessly trampled under foot in the course of history, as Hegel says, these residual fragments of peoples always become fanatical standard-bearers of counter-revolution and remain so until their complete extirpation or loss of their national character, just as their whole existence in general is itself a protest against a great historical revolution.
...
The next world war will result in the disappearance from the face of the earth not only of reactionary classes and dynasties, but also of entire reactionary peoples. And that, too, is a step forward.
Translation by marxists.org
Marx began it, he was the ancestor of modern political genocide, and I don't know that any European thinker of the modern period before Marx and Engels ever publicly advocated racial extermination. I can't find anything earlier, so I presume it starts with them.
Historian George Watson in "The Soviet Story" (watch it here). Hat tip: Vincent De Roeck

Anti-emancipatorische politieke ideologie

Skender
De gedachte dat de islam democratisch inpasbaar zou zijn, vloeit voort uit het misverstand dat het hier een godsdienst betreft. Maar de islam, gesticht door een liefhebber van bruut geweld, is een anti-emancipatorische politieke ideologie, met genoeg metafysisch verguldsel om de ongeletterden te verblinden.
...
Een chanterende omstandigheid is dat extreem-rechts zich tegen de islam kant (en dus de juiste analyse aan de verkeerde motivatie paart). Links zwijgt. En als links niet zwijgt, wordt het voor rechts uitgemaakt. Non sequitur - maar het is de prijs die je betaalt voor het bestrijden van een inhumane ideologie, die de Hebreeër haat, de vrouw instrumentaliseert en de dood in de armen valt.
Benno Barnard op knack.be

Laten we België afschaffen

Monday, May 25, 2009Skender
Maar eenheid en solidariteit vormen niet de voedingsbodem van de democratie. Ze zijn haar vruchten. Er is geen Belgische solidariteit omdat er, in modern opzicht, geen Belgische democratie is; er zijn machten en machtscentra. Daarom zou noch het separatisme noch het unionisme, maar abolitionisme in het hart van de discussie moeten staan: het aloude Belgische centralisme afschaffen.
...
Komaan, democraten aller gezindten, laten we dit België toch gewoon afschaffen. Het staat tussen ons en onze werkelijkheid. België is een verslaving geworden. En slaven willen wij zijn van niets, toch? Ook niet van een - 'pure' idee...
Peter De Graeve in Knack

The destruction of Hassana

Friday, May 22, 2009Skender
We all left on the last day, all two hundred of us: thirty-two families in all. My family was the last. I was the priest: I had to make sure they all left safely.
They came in the evening: five Land-Rovers packed with troops. They did not apologise or give compensation: they simply burned the empty houses and destroyed the gardens.
A Suriani priest relates the story of the destruction of the Hassana village by Turkish soldiers in November 1993. Quoted from "From the Holy Mountain" by William Dalrymple
The villagers, 31 families comprising 199 persons in all, were offered neither alternative places for settlement nor compensation by the authorities.
Amnesty International: "Turkey: threat of forced eviction and destruction of Christian village: Hassana village"
I can smell the stench of ashes in the narrow streets and in the scorched gardens at the edge of the village. Rats zigzag on the terrace of the Turkish karakol; the small school next to it looks like a hollow carcass. I climb over heaped up rubble to what is left of the Mart Shmuni church in Upper Hassana. Swarms of flies are buzzing in the empty church.
Flemish journalist August Thiry about one of his visits to the ruins of Hassana

It's a bad treaty, but we signed it anyway

Wednesday, May 20, 2009Skender
This treaty is bad and we know it. We supported the treaty among other things because we were a party in government and because we signed it and because we agreed on a compromise at the level of the European Council.
Former Czech prime minister Mirek Topolanek on the Lisbon Treaty

Het einde van de nationale grondwetten

Monday, May 18, 2009Skender
Is het een gebod van de democratie, een partij zoals de NPD te verbieden, of is het verbieden van een partij die haar doelstellingen geweldloos nastreeft een inbreuk tegen het democratieprincipe? Vormt verbruikend embryo-onderzoek een inbreuk op de menselijke waardigheid of is het net te rechtvaardigen met de waardigheid van de zieken die gered kunnen worden met de op basis van dit onderzoek ontwikkelde medicatie? Zulke vragen worden in verschillende Europese landen verschillend beantwoord. Met het verdrag van Lissabon wordt het definitieve oordeel over deze vragen niet langer door de nationale grondwettelijke rechtsinstanties geveld, maar door het Europees Hof van Justitie.
De Duitse grondwetspecialist Dietrich Murswiek in de Süddeutsche Zeitung van 17 april 2009, vertaald door Geert Van Hout.

Belgische democratie

Skender
Met de ene hand probeert de overheid de grootste separatistische partij financieel te nekken. Met de andere hand financiert diezelfde overheid een antiseparatistische politieke manifestatie vlak voor de verkiezingen. Partijen en kandidaten worden tijdens de campagne stevig gekortwiekt door de overheid. Ze moeten zich houden aan draconische uitgavenbeperkingen. Dat gaat zelfs zo ver dat gewone kandidaten nauwelijks nog een campagne kunnen voeren die naam waardig. Maar diezelfde overheid mag zelf blijkbaar onbeperkt electorale manifestaties financieren. Dit is toch echt wel de wereld op zijn kop.

Een land waar zulke dubieuze praktijken mogelijk zijn en worden geduld kan men bezwaarlijk een normale democratie noemen. Maar wie maakt zich daar nu nog illusies over?
Bart Maddens in De Standaard van 12 mei 2009

No more bathing

Friday, May 8, 2009Skender
He who has bathed in Christ does not need a second bath
St Jerome denouncing the pagan practice of taking baths in an early Byzantine manuscript, quoted by William Dalrymple in his book "From the holy mountain"

Een angstaanjagend privilege

Skender
Welk ander beroep stelt je in staat de geschiedenis te schrijven op hetzelfde moment dat ze ontstaat en er ook rechtstreeks getuige van te zijn? De journalistiek is een buitengewoon, een angstaanjagend privilege.
Oriana Fallaci in de inleiding tot haar boek "Interview met de geschiedenis"

Het enige geluk

Skender
Wat een moeite kost het niet jaar in jaar uit voort te ploeteren op aarde, en tegelijkertijd is dat het enige geluk.
p. 568 "Waar we ooit liepen" door Kjell Westö

Hope hurts

Skender
Hope hurts. It grows on you like a forest. When sequences of events lead you to tweeze it out, you find that it has tangled up with your very own reasons for being. As you pull out hope, batches of your rooted emotions come tumbling down..

Hopelessness is safe. Hope is lethal.
Aysha Alkusayer over discriminatie in Saoedi-Arabië en de hoop op verandering.

In vuur en vlam

Skender
Je staat maar één keer in vuur en vlam, daarna moet je je behelpen met de weerspiegeling.
Henning tegen Lucie op p. 566 in "Waar we ooit liepen" door Kjell Westö.